Wzory zarządzeń dyrektora

Wzory zarządzeń dyrektora zawierające przykładowe dane i inofmacje, które należy dostosowac do własnej placówki.
Zestaw na bieżąco uzupełniany.

Związane ze sprawami kadrowymi i personalnymi:

Związane ze sprawami uczniów:

Związane z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych:

Związane ze sprawami finansowymi i majątkowymi:

Związane z zasadmi bhp i pierwszą pomocą: