Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

Wzory uchwał Rady Pedagogicznej zawierające przykładowe dane i inofmacje, które należy dostosowac do własnej placówki.
Zestaw na bieżąco uzupełniany.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe:

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty:

Na podstawie pozostałych przepisów: