Wynagrodzenie nauczycieli szkół samorządowych

Poniżej opisane są składniki wynagrodzenia nauczycieli, warunki ich przyznawania i określenie ich wysokości. Omówione są również inne świadczenia, niebędące składnikami wynagrodzenia.