Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela początkującego

Awans na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel nieuprawniony do skrócenia okresu przygotowania do zawodu nauczyciela

Nauczyciel początkujący, który posiada stopień naukowy lub
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

Nauczyciel początkujący, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni

  Nauczyciel początkujący, który w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy

  Okres przygotowania do zawodu nauczyciela:

  3 lata
  9 miesięcy

  2 lata
  9 miesięcy

   2 lata
   9 miesięcy
   (za zgodą dyrektora)

    2 lata
    9 miesięcy
    (za zgodą dyrektora)

     Awans na nauczyciela dyplomowanego

     Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

     5 lat
     9 miesięcy

     4 lata
     9 miesięcy

      5 lat
      9 miesięcy

       5 lat
       9 miesięcy