Ścieżki awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Ścieżka I:
Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022 r.,
ale do tego dnia nauczyciel nie uzyskał stopnia nauczyciela dyplomowanego

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Staż na starych zasadach

Staż nauczyciela nieuprawnionego do skrócenia jego okresu

Staż nauczyciela, spełaniajacęgo jeden z warunków:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
 • uzyskał z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego w sposób określony w art. 9a ust. 3 w dot. brzmieniu i dyrektor skrócił staż do roku i 9 miesięcy,
 • przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

2 lata
9 miesięcy

1 rok
9 miesięcy

Ścieżka II:
Nauczyciel, który stopień nauczyciela mianowanego uzyskał na starych zasadach lub uzyskuje na starych zasadach,
ale do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na  nauczyciela dyplomowanego, który:
 • staż na nauczyciela mianowanego realizował w wymiarze skrótocnym na podstawie art. 10 ust. 2 lub 3 UZKN lub
 • będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 KN w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r. mianowanie uzyskał po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Na nowych zasadach

Realizował staż nauczyciela nieuprawnionego do skrócenia jego okresu
w wymiarze
1 rok i 9 miesięcy

Nauczyciel, który posiada stopień naukowy lub
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą
i realizował staż w wymiarze
9 miesięcy

Nauczyciel, który z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole  uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w sposób określony w art. 9a ust. 3 w dot. brzmieniu i dyrektor skrócił staż do roku i 9 miesięcy
realizował staż w wymiarze
9 miesięcy

  Nauczyciel, który w roku szkolnym 2018/2019 realizował 12-miesięczny staż na nauczyciela kontraktowego i przed 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na nauczyciela mianowanego
  realizował staż na mianowanego
  w wymiarze
  9 miesięcy

  Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

  4 lata
  9 miesięcy

  3 lata
  9 miesięcy

   4 lata
   9 miesięcy

    4 lata
    9 miesięcy

     Ścieżka III:
     Nauczyciel, który stopień nauczyciela mianowanego uzyskał na starych zasadach lub uzyskuje na starych zasadach,
     ale do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na  nauczyciela dyplomowanego, który:
     • staż na nauczyciela mianowanego realizował w wymiarze określonym w KN w brzmieniu sprzed 1 września 2022 lub
     • mianowanie uzyskał z mocy prawa na podstawie art. 9a ust.4 lub 5 KN w brzmieniu sprzed 1 września 2022 lub
     • będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 KN w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r. mianowanie uzyskał po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

     Awans na nauczyciela dyplomowanego

     Na nowychzasadach

     Nauczyciel nieuprawniony do skrócenia okresu pracy

     Nauczyciel, który posiada stopień naukowy
     lub
     przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

     Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

     3 lata
     9 miesięcy

     2 lata
     9 miesięcy

     Ścieżka IV:
     Nauczyciel, który stopień nauczyciela mianowanego uzyskał na nowych zasadach

     Awans na nauczyciela dyplomowanego

     Na nowych zasadach

     Nauczyciel nieuprawniony do skrócenia okresu pracy

     Nauczyciel, który posiada stopień naukowy
     lub
     przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

     Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

     5 lat
     9 miesięcy

     4 lata
     9 miesięcy