Zatrudnianie pracowników w szkołach i przedszkolach

Poniżej zaprezentowane zostały zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.