Okresy uznawania kwalifikacji

Aktualne wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli.

OKRESY UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZA ZBLIŻONE

Okres

Organ uznający

Uwagi

do 22.08.1990

nie występowało takie pojęcie

23.08.1990 – 31.10.1991

przepis nie określał

(dyrektor, jako pracodawca ocenia kwalifikacje nauczyciela)

pojęcie występowało, ale nie zostało zdefiniowane

31.10.1991 – 29.01.1994

organ zatrudniający

należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z ich zakresu

30.01.1994 – 9.03.1999

organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kurator)

10.03.1999 – 7.10.2002

dyrektor szkoły

8.10.2002 – 31.05.2004

kurator oświaty

należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

1.06.2004 – 31.08.2009

przepis nie określał

(dyrektor, jako pracodawca ocenia kwalifikacje nauczyciela)

1.09.2009 – …..

dyrektor jako pracodawca ocenia kwalifikacje nauczyciela

pojęcie nie występuje