Kwalifikacje zawodowe nauczycieli

Aktualne wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli, okresy uznawania kwalifikacji przez poszczególne organy i kolejne akty prawne regulujące wyamagania kwalifikacyjne nauczycieli.