Kalkulatory

Wybierz kalkulator, z którego chcesz skorzystać.

Kalkulatory

Awans zawodowy nauczycieli

Kalkulatory uwzględniają przepisy Karty Nauczyciela wg stanu obowiązującego od 1 września 2022 r. wraz z przepisami przejściowymi określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Otwórz kalkulator awansu
Kalkulatory

Pansum łączone nauczyciela

Kalkulator powala wytyczyć pensum i wymiaru zatrudnienia nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela.

Otwórz kalkulator pensum łączonego
Kalkulatory

Liczba etatów nauczycieli specjalistów

Wyznaczanie liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w oparciu o pensum 22 godz. tygodniowo.

Otwórz kalkulator etatów specjalistów
Kalkulatory

Urlop wypoczynkowy

Kalkulator wyznaczania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników administracji i obsługi, nauczycieli jednostek feryjnych i nieferyjnych.

Otwórz kalkulator urlopów
Kalkulatory

Pensum nauczyciela niepełnosprawnego

Kalkulator pozwala na wytyczanie obniżonego pensum nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Otwórz kalkulator pensum niepełnosprawnego
Kalkulatory

Ocena pracy nauczyciela

Kalkulator przeliczania liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela na określoną ocenę wyrażoną stwierdzniem uogólniającym.

Otwórz kalkulator oceny pracy
Kalkulatory

Kalkulator godzin ponadwymiarowych

Niniejszy kalkulator pozwala na obliczenie liczby godzin ponadwymiarowych w danym miesiącu. Sposób ustalania liczby godzin ponadwymiarowych opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 wrzesnia 2016, z póź. zm.

Otwórz kalkulator godzin ponadwymiarowych
Kalkulatory

Kalkulator pensum uśrednionego

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela, o którym mowa w art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Otwórz kalkulator pensum uśrednionego