Wytyczanie pensum nauczyciela niepełnosprawnego

Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Niniejszy kalkulator pozwala na wytyczanie obniżonego pensum nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela.

Moje kalkulatory są przydatne w Twojej pracy – wesprzyj portal:Postaw mi kawę na buycoffee.to