Wzory dokumentów

Wybierz odpowiedni dział ze wzorami dokumentów i druków.

Dla pracowników

Wzory druków dla pracowników

Wzory druków przydatnych dla pracowników jednostek oświatowych przygotowane z myślą o lubińskich szkołach i przedszkolach, ale możliwe do wykorzystania w innych placówkach.

Otwórz
Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli

Wzory druków związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Uwzglęnione zostały dwie ścieżki: nową oraz obowiązującą w okresie przejściowym

Otwórz
Zarządzenia dyrektora

Wzory zarządzeń dyrektora

Wzory zarządzeń dyrektora podzielone na kategorie. Wykaz na bieżąco uzupełniany o nowe wzory.

Otwórz
Uchwały Rady Pedagogicznej

Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

Wzory uchwał Rady Pedagogicznej podzielone na podstawy prawne. Wykaz na bieżąco uzupełniany o nowe wzory.

Otwórz
Druki kadrowe i płacowe

Druki kadrowe i płacowe

Wzory druków związanych z zatrudnianiem, przebiegiem pracy i wynagradzaniem pracownikow.

Otwórz