Awans zawodowy nauczycieli

Poniżej zaprezentowane zostały różne ścieżku awansu zawodowego nauczycieli, obejmujące również okres przejściowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.