Autor portalu

Od 2018 roku jestem dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Lubinie. Wcześniej pracowałem miedzy innymi jako nauczyciel matematyki, a także pełniłem obowiązki dyrektora szkoły. Pomysł stworzenia portalu dla szkół i przedszkoli powstał w związku z dużą liczbą zmian w prawie oświatowym w ostatnim okresie oraz potrzebą uporządkowania i zgromadzenia w jednym miejscu wielu zagadnień, które będą dostępne dla zainteresowanych osób związanych z oświatą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem od 1993 roku.

Przed podjęciem obowiązków w Centrum Usług Wspólnych byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie, a wcześniej jej wicedyrektorem. Karierę zawodową rozpoczynałem natomiast jako nauczyciel matematyki, informatyki, techniki biurowej i fizyki w Zespole Szkół w Chróstniku. Jestem również nauczycielem w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin. Jako nauczyciel pracowałem także w Technikum TEB Edukacja w Lubinie Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Royall College w Lubinie. Prowadziłem zajęcia z informatyki w oddziale zamiejscowym wrocławskiej Akademii Rolniczej w Chróstniku oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Senioralnego w Lubinie

Jestem ponadto egzaminatorem w zespołach oceniających prace maturalne z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz ekspertem pracującym w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Przez dwie kadencje pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, przewodnicząc składom orzekającym w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli. Miałem również zaszczyt pełnić obowiązki ławnika Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Lubinie.

Swoje kwalifikacje uzyskałem na studiach oraz w innych formach doskonalenia.

Ukończyłem studia wyższe na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, gdzie uzyskałem tytuł magistra. Podczas studiów podyplomowych w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości zdobyłem kwalifikacje nauczyciela informatyki. Aby przygotować się do pełnienia kierowniczych funkcji w jednostkach oświatowych ukończyłem kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zdobyłem kwalifikacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracyUkończyłem stosowne szkolenie i zostałem wpisany na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki.

Poza kwalifikacjami zawodowymi ukończyłem kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, a także posiadam kwalifikacje ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Swoją wiedzą chętnie dzielę się z innymi.
Współpracując z Wydawnictwem Prawniczym Oficyna MM publikowałem artykuły w czasopiśmie Szkoła. Miesięcznik Dyrektora:
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – maj 2015 Nr 5 (74).
 • Zmiany w organizacji wycieczek szkolnych – 3 części: wrzesień 2018 Nr 8 (110), październik 2018 Nr 9 (111), listopad Nr 10 (112).
 • Opracowanie planu finansowego szkoły – grudzień 2018 Nr 11 (113).
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami – kwiecień 2021 Nr 4 (139).
 • Dokumentacja przebiegu nauczania –  maj 2021 Nr 5 (140).
 • Współpraca szkoły z firmą informatyczną –  wrzesień 2021 Nr 8 (143).
 • Możliwość uzyskiwania dochodów przez szkoły – październik 2021 Nr 9 (144).
 • Podróże służbowe pracowników szkoły –  listopad 2021 Nr 10 (145).
 • Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi –  grudzień 2021 Nr 11 (146).
 • Uchwały rady pedagogicznej. Jak je prawidłowo napisać? –  grudzień 2021 Nr 11 (146).
 • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole –  styczeń 2022 Nr 1 (147).
 • Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły –  luty 2022 Nr 2 (148).
 • Kontrola doraźna w szkole. Zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych –  czerwiec-lipiec 2022 Nr 6 (152).
Wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Przedsiębiorstwem Kształcenia i Usług „EXWUR” w Lubinie, prowadziłem wiele szkoleń:
 • kursy kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna nauczycieli,
 • dokumentacja przebiegu nauczania w jednostkach oświatowych,
 • wybrane zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy,
 • wycieczki szkolne, krajoznawstwo i turystyka,
 • bezpieczeństwo uczniów – obowiązki nauczycieli,
 • czas pracy nauczycieli, urlopy i zwolnienia od pracy,
 • wybrane zagadnienia z zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela.
  Aktywnie działam również społecznie.

  Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Pełnię zaszczytną funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP w Legnicy. Wcześniej byłem między innymi skarbnikiem Hufca Legnica, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca Legnica, członkiem Rady Chorągwi Dolnośląskiej, członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej. Aktywnie działam w Towarzystwie Oświata Lubin.

  Od początku pracy zawodowej działam w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Byłem między innymi wiceprezesem Zarządu Oddziału w Lubinie, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczącym Okręgowej Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej oraz prezesem Ogniska przy Zespole Szkół w Chróstniku.

  Byłem opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Zespole Szkół w Chróstniku oraz członkiem Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.

  W swoim dorobku mam współpracę również ze Stowarzyszeniem Edukacja Chróstnik, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lubinie.

  Za swoją pracę i działalność zostałem wielokrotnie nagrodzony.

  Otrzymałem między innymi:

  • Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty,
  • Brązowy Krzyż Zasługi – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
  • Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
  • Nagrody Prezydenta Miasta Lubinia,
  • Tytuł Nauczyciela Roku Szkolnego 2007/2008 w powiecie lubińskim,
  • Nagrodę Starosty Lubińskiego II stopnia,
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  • Srebrną Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”,
  • Brązową Odznakę Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
  • Odznakę Zasłużony dla Hufca ZHP Legnica,
  • Odznakę Zasłużony Bieszczadom.
  A nazywam się Arkadiusz Tomczuk.